Skip to main content

WAAROM IS DEZE
MASTER
NODIG?

De kwaliteit van onze geboortezorg in Nederland is hoog, maar niet vanzelfsprekend. Als opleidingen Verloskunde dragen we de verantwoordelijkheid om ons vakgebied en ons onderwijsaanbod voortdurend te vernieuwen en aan te laten sluiten bij de wereld om ons heen. We zien grote veranderingen. Een aantal voorbeelden:

  • een steeds diversere populatie van (zwangere) vrouwen en gezinnen, met verschillende behoeften en wensen
  • een ontwikkeling richting integrale geboortezorg met daarin een medische verantwoordelijkheid bij de verloskundige voor vrouwen met een laag en licht verhoogde kans op complicaties en een rol als poortwachter en begeleider die zorgt voor goede afstemming met en tussen meerdere ketenpartners
  • regionale behoeften die aangesloten moeten blijven bij technologische ontwikkelingen, de landelijke preventieagenda, trends als Waardegedreven Gezondheidszorg en Positieve Gezondheid en initiatieven rondom Kansrijke Start.

Om te zorgen dat we in Nederland hoogkwalitatieve verloskundige zorg kunnen blijven bieden, is een stevig geboortezorg-netwerk van cruciaal belang. Het is essentieel dat zorgverleners elkaars perspectieven kennen en waarderen en optimaal samenwerken. Zo zorgen ze voor de juiste zorg op de juiste plek, met sterke eerstelijns én sterke tweede- en derdelijns verloskundige zorg. Daarbij werken ze vanuit het vertrouwen dat zwangerschap en bevalling fysiologische processen zijn en ze richten zich tegelijkertijd op het verminderen van risico’s en het behandelen van complicaties. Alleen zo borgen ze met elkaar de hoge kwaliteit van zorg, goede geboorte-uitkomsten en gezonde en tevreden gezinnen.

Dit betekent dat we verloskundigen nodig hebben met aanvullende competenties. Mensen die een brug kunnen slaan tussen de eerste en de tweede lijn, tussen medisch en sociaal domein en tussen de dagelijkse praktijk, onderzoek en beleid. Zij moeten in staat zijn om evidence based inzichten vorm te geven in de praktijk. En ze moeten weten hoe je innovaties kunt implementeren. Binnen de bachelor Verloskunde, een studie met een zeer hoge studielast, is weinig ruimte voor de vakoverstijgende kennis en bredere vaardigheden die hiervoor nodig zijn. Met de master Verloskunde kunnen we hierin wél voorzien.

Ank de Jonge, hoogleraar Verloskundige Wetenschap:

“Voor verloskundigen die verdieping zoeken in hun vak, hebben we nu een eigen master Verloskunde!”

EEN MASTER
VOOR HET
LEVEN

Sign up Master verloskunde

CONTACTGEGEVENS

043 346 6549

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.