Skip to main content

PRAKTISCHE INFORMATIE

VOOR WIE IS DEZE MASTER BEDOELD?

De master is toegankelijk voor verloskundigen met een bachelor Verloskunde: voor studenten-verloskunde die na hun beëdiging direct willen doorstuderen én voor verloskundigen in de eerste-, tweede- of derde lijn die zich verder willen ontwikkelen.

HOE LANG DUURT DE MASTEROPLEIDING EN WAAR KUN JE DEZE VOLGEN?

De masteropleiding omvat 60 European Credits (EC), wordt in deeltijd aangeboden en duurt twee jaar. De studiebelasting is 20 uur per week, met 42 weken in een studiejaar. De modules worden deels online gegeven, met per jaar 4 x 2 fysieke bijeenkomsten. De fysieke bijeenkomsten vinden plaats op diverse locaties in Nederland.

WAT ZIJN DE KOSTEN?

De masteropleiding valt onder de reguliere bekostigingsregeling van het ministerie van OCW. Het wettelijk collegegeld voor 2024-2025 is inmiddels vastgesteld op €2.327,- voor een deeltijdopleiding.

Er gelden een aantal wettelijke regels rondom wie in aanmerking komt voor dit collegegeld. Meer informatie is te vinden op: https://www.zuyd.nl/studeren-bij/collegegeld.

TOELATINGSEISEN

Om toegelaten te worden tot de master Verloskunde worden twee kwalitatieve eisen gesteld, te weten:

  1. De aanmelder is BIG-geregistreerd verloskundige of heeft een vergelijkbare registratie indien werkzaam als verloskundige in het buitenland;
    • En toont dit aan d.m.v. het uploaden van een uittreksel uit het BIG-register of een vergelijkbaar ‘bewijsstuk’;
  2. De aanmelder voldoet aan de eindcompetenties van de bachelor VK zoals vastgelegd in het landelijke opleidingsprofiel (LOPV 2016, SOV); en toont dit aan door:
    • het uploaden van een kopie diploma bachelor Verloskunde;
    • of van een gelijkwaardige (buitenlandse) opleiding
    • of vastgesteld op basis van een intakegesprek, aan de hand van de eindcompetenties van de bachelor.

Wanneer je niet aan één of beide toelatingseisen voldoet, wordt je toelaatbaarheid beoordeeld door een commissie. Je wordt hiervoor door ons uitgenodigd voor een gesprek. Je hoeft hiervoor geen verdere actie te ondernemen nadat je je hebt aangemeld.

Taal

Dit betreft een Nederlandstalige master. Hiervoor is een goede beheersing van de Nederlandse taal nodig. Daarnaast moet je de Engelse taal voldoende beheersen om vakliteratuur te kunnen lezen.

Advies

Verder adviseren we dat studenten werkzaam zijn in de geboortezorg tijdens het volgen van de master, daar het onderwijsconcept gebruikmaakt van authentieke praktijkopdrachten.

AANMELDEN

De aanmelder meldt zich vanaf oktober 2023 aan via Studielink. Na je aanmelding word je uitgenodigd voor een intake-gesprek.

Bachelorstudenten die de master aansluitend aan de bachelor willen volgen, dienen voor 1 september 2024 hun bachelor afgerond te hebben.

Met alle personen die zich aanmelden wordt contact opgenomen. Zij horen later of zij definitief geplaatst worden.

AANTAL PLAATSEN

In september 2023 startten 30 studenten aan de master. In september 2024 zijn er 40 plaatsen beschikbaar.

ACCREDITATIE

Per module zijn er accreditatiepunten voor het KNOV kwaliteitsregister.

Hanneke Torij, lector Verloskunde en Geboortezorg

“Het is fantastisch dat we de kennis en expertise van alle verloskunde opleidingen bij elkaar brengen in deze Master. De master sluit naadloos aan bij ontwikkelingen in de verloskunde en ook breder in de maatschappij.”

EEN MASTER
VOOR HET
LEVEN

Sign up Master verloskunde

CONTACTGEGEVENS

043 346 6549

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.