Skip to main content

PRAKTISCHE INFORMATIE

VOOR WIE IS DEZE MASTER BEDOELD?

De master is toegankelijk voor iedereen met een bachelor Verloskunde of gelijkgestelde opleiding: voor studenten die na hun beëdiging direct willen doorstuderen én voor verloskundigen in de eerste-, tweede- of derde lijn die zich verder willen ontwikkelen.

HOE LANG DUURT DE MASTEROPLEIDING EN WAAR KUN JE DEZE VOLGEN?

De masteropleiding omvat 60 European Credits (EC), wordt in deeltijd aangeboden en duurt twee jaar. De studiebelasting is 20 uur per week, met 42 weken in een studiejaar. De modules worden deels online gegeven, met per jaar 4 x 2 fysieke bijeenkomsten. De fysieke bijeenkomsten vinden plaats op diverse locaties in Nederland.

WAT ZIJN DE KOSTEN?

De masteropleiding valt onder de reguliere bekostigingsregeling van het ministerie van OCW. Het wettelijk collegegeld voor 2023-2024 is inmiddels vastgesteld op €2.128,- voor een deeltijdopleiding.

Er gelden een aantal wettelijke regels rondom wie in aanmerking komt voor dit collegegeld. Meer informatie is te vinden op: https://www.zuyd.nl/studeren-bij/collegegeld (vul als voorbeeld de master Gezondheidsinnovatie in).

TOELATINGSEISEN

Om toegelaten te worden tot de master Verloskunde worden twee kwalitatieve eisen gesteld, te weten:

 1. De aanmelder is BIG-geregistreerd verloskundige of heeft een vergelijkbare registratie indien werkzaam als verloskundige in het buitenland;
  • En toont dit aan d.m.v. het uploaden van een uittreksel uit het BIG-register of een vergelijkbaar ‘bewijsstuk’;
 2. De aanmelder voldoet aan de eindcompetenties van de bachelor VK zoals vastgelegd in het landelijke opleidingsprofiel (LOPV 2016, SOV); en toont dit aan door
  • het uploaden van een kopie diploma bachelor verloskunde;
  • of van een gelijkwaardige (buitenlandse) opleiding
  • of vastgesteld op basis van een intakegesprek, aan de hand van de eindcompetenties van de bachelor.

Wanneer je niet aan één of beide toelatingseisen voldoet, wordt je toelaatbaarheid beoordeeld door een commissie. Het kan voorkomen dat hiervoor een gesprek nodig is en hiervoor word je door ons uitgenodigd. Je hoeft hiervoor geen verdere actie te ondernemen nadat je je hebt (voor)aangemeld.

Advies

Verder adviseren we dat studenten werkzaam zijn in de geboortezorg tijdens het volgen van de master, daar het onderwijsconcept gebruik maakt van authentieke praktijkopdrachten. Daarnaast moet met de Nederlandse en Engelse taal voldoende beheersen om vakliteratuur te kunnen lezen.

Omdat we de master voor het eerst gaan draaien, moeten we werken met een vooraanmelding via de website. Normaliter melden studenten zich aan via Studielink, maar dit is nog niet mogelijk tot we de formele accreditatie hebben ontvangen.

PROCEDURE VAN (VOOR)AANMELDING

 1. De aanmelder meldt zich (vanaf januari 2023) via de website van de master aan als vooraanmelder, inclusief het uploaden van bewijs van BIG-registratie en vooropleiding. Daarbij wordt de datum van aanmelding geregistreerd evenals het aantal jaar werkervaring.
 2. Er wordt een selectielijst bij gehouden op basis van datum aanmelding. De eerste 15 aanmelders per lijst krijgen onder voorbehoud van toelaatbaarheid toegang tot de opleiding. Er worden twee aparte lijsten gehanteerd; aanmelders met maximaal 2 jaar werkervaring – aanmelders met minimaal 2 jaar werkervaring. Mocht één van de lijsten niet aan 15 aanmelders komen, dan wordt de andere lijst aangevuld met het ontbrekende aantal aanmelders.
 3. De datum van vooraanmelding via de website bepaalt de positie op deze lijst.
 4. Deze selectielijst op basis van vooraanmelding is voorwaardelijk voor toelating tot de master Verloskunde.
 5. Op basis van de vooraanmelding wordt bepaald of de aanmelder toelaatbaar is. Zo nodig (zie boven) wordt een gesprek ingepland met de aanmelder.
 6. Niet toelaatbare aanmelders worden van de voorlopige selectielijst afgehaald.
 7. Toelaatbare kandidaten worden door de opleiding geïnformeerd als de aanmelding in Studielink wordt geopend.
 8. Aanmelden in Studielink is een voorwaarde voor definitieve plaatsing. Op het moment dat Studielink voor aanmelden opengaat, wordt de selectielijst definitief. Als aanmelders op de voorlopige selectielijst zich uiteindelijk niet tijdig via Studielink aanmelden, verdwijnen zij van de lijst en wordt deze aangevuld tot het totaal van 30 toegelaten studenten.

AANTAL PLAATSEN

Voor de master Verloskunde zijn op dit moment 30 plaatsen beschikbaar. Daarbij hebben we de wens om te starten met een groep van 15 studenten die min of meer direct van de bachelor komen (max. 2 jaar werkervaring) en 15 studenten met minimaal 2 jaar werkervaring. Mochten we echter van een van beide groepen geen 15 aanmeldingen binnenkrijgen, dan vullen we dit aan met de andere groep zodat we wel met 30 studenten kunnen starten.

Hanneke Torij, lector Verloskunde en Geboortezorg

“Het is fantastisch dat we de kennis en expertise van alle verloskunde opleidingen bij elkaar brengen in deze Master. De master sluit naadloos aan bij ontwikkelingen in de verloskunde en ook breder in de maatschappij.”

EEN MASTER
VOOR HET
LEVEN

Sign up Master verloskunde

CONTACTGEGEVENS

043 346 6549

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

"*" geeft vereiste velden aan