Skip to main content

FAQ:

Wat is het verschil tussen de master Verloskunde en de master Physician Assistant met subspecialisatie klinisch verloskundige?

De nieuwe masteropleiding Verloskunde is gericht op het aanleren van verdiepende, verloskundig inhoudelijke en vakoverstijgende kennis en vaardigheden die verloskundigen nodig hebben in de integrale geboortezorg. Je ontwikkelt de (wetenschappelijke) kennis, vaardigheden en stevigheid om hoogwaardige verloskundige zorg te bieden zowel in de verloskundigenpraktijk als in de kliniek. Daarnaast leer je om de leiding te nemen in trajecten om bijvoorbeeld verloskundige zorginnovaties of preventiestrategieën te ontwikkelen, te implementeren en te evalueren. Je wordt toegerust om bestuurlijke taken op je te nemen, deel te nemen aan regionale en (inter)nationale werkgroepen binnen het brede domein van de geboortezorg, onderhandelingen te voeren met verzekeraars en/of te starten met promotieonderzoek.  

De master Physician Assistant leidt op tot physician assistants (PA) met subspecialisatie klinisch verloskundige. De master Physician Assistant is gericht op brede algemeen medische kennis en vaardigheden, wetenschap en professionalisering in de gehele (verloskundige) keten. De PA is, vanuit de Wet BIG, zelfstandig bevoegd om patiënten te onderzoeken, te behandelen en te begeleiden. Ook geeft dit de bevoegdheid om zelfstandig medicatie voorschrijven. Een PA klinisch verloskundige heeft feitelijk twee beroepen. Binnen de verloskunde integreren de PA klinisch verloskundigen die beide BIG-registraties hebben (PA en verloskundige) beide competenties in de beroepspraktijk. 

De master Physician Assistant blijft bestaan naast de nieuwe master Verloskunde. 

Waar vindt het onderwijs van de master plaats?

Het idee van de deeltijd master is dat het combineerbaar zou moeten zijn met een werkzaam leven en toegankelijk voor alle verloskundigen in Nederland (en misschien wel daarbuiten). We hebben er daarom voor gekozen om per module van 20 weken vier contactdagen op locatie in te richten. Het gaat dan om twee aansluitende dagen (bijv. ma-di of do-vrij) die in de eerste week van de module worden gepland en ergens halverwege de module (rond week 10-11-12), dus in totaal vier contactdagen op locatie per module. De planning van de tweede set contactdagen is afhankelijk van de inhoud van de module.

De locatie van deze contactdagen wordt bepaald door de Verloskunde Academie die de module coördineert. Voor de module Advanced Midwifery (de eerste module) is dit bijvoorbeeld de AVM (Maastricht) en voor de tweede module is dit de VAR (Rotterdam). Daarnaast vindt er (bijna) wekelijks op een vaste dag online onderwijs plaats, waarin je met je medestudenten onderwijs op afstand volgt. Dit is vooralsnog voor de modules in het eerste leerjaar op dinsdagmiddag van 13.00-17.00 uur. De studiebelasting, inclusief contactonderwijs en zelfstudie, is circa 20 uur per week.

Wat gaat de master Verloskunde mij kosten?

Meer informatie over de instellingsgelden is te vinden op de site onder praktische informatie: https://www.masterverloskunde.nl/praktische-informatie/. Of je in aanmerking komt voor wettelijk collegegeld is afhankelijk van je persoonlijke situatie en de regels die hierop van toepassing zijn kun je vinden op: https://www.zuyd.nl/studeren-bij/collegegeld.

Het wettelijk collegegeld voor 2023-2024 is inmiddels vastgesteld op €2.128,- voor een deeltijdopleiding. De tarieven voor instellingscollegegeld zijn afhankelijk van hoe de opleiding bekostigd gaat worden en dat bepaalt de overheid. We weten dit pas precies nadat we de Toets Nieuwe Opleiding hebben doorlopen (jan-feb 2023). We kunnen echter wel een indicatie geven. De opleiding zal naar alle waarschijnlijkheid ofwel een hoger tarief (waarvoor het instellingscollegegeld circa € 10.550,- per jaar is) of een toptarief worden (waarvoor het instellingscollegegeld circa € 11.950,- per jaar is). Het instellingscollegeld komt daarmee dus ergens tussen de € 10.550,- en € 11.950,- te liggen voor 2023-2024.

Kan ik zowel de master PA Klinisch Verloskundige als de master Verloskunde volgen?

De masters kunnen beide gevolgd worden. Inhoudelijk zijn ze niet hetzelfde. Beide opleidingen zijn bekostigde zorgmasters en daarnaast wordt de master Physician Assistant ook gesubsidieerd door VWS. Als je al een zorgmaster hebt afgerond, wordt de tweede niet bekostigd. Dit houdt in dat je voor de tweede master het volledige instellingscollegegeld moet betalen, wat kan variëren tussen de € 10.550,- en11.950,- per jaar. Indien je na afronding van de master Verloskunde nog de master Physician Assistant met subspecialisatie Klinisch Verloskundige wilt volgen vervalt ook de subsidie die je werkgever nu krijgt om jou te faciliteren de master Physician Assistant  te volgen.

Kan ik ook een of meerdere losse modules van de master Verloskunde volgen?

Op dit moment kan dat nog niet, maar is wel onderdeel van wat we beogen. We streven ernaar om dit vanaf studiejaar 2024-2025 mogelijk te maken.

Hoeveel studenten worden er jaarlijks toegelaten bij de master Verloskunde?

Het eerste jaar starten met met maximaal 30 studenten. Het moment van vooraanmelding bepaalt hierbij de ranking mochten we meer kandidaten dan de maximale capaciteit van 30 hebben. Vanaf 2024-2025 zullen we de instroom ophogen naar 40 studenten ofwel de capaciteitsbeperking helemaal loslaten.

Wanneer kan ik me aanmelden?

Om je te kunnen inschrijven voor de master Verloskunde via Studielink heeft de master een zogenaamd CROHO-nummer nodig. Dit nummer ontvangen we na afronding van de Toets Nieuwe Opleding (TNO) in maart 2023. Daarom gaan we in het eerste jaar  werken met een vooraanmelding die voorwaardelijk is voor toelating aan de master. Deze vooraanmelding wordt via een formulier op deze website ingericht. Meer informatie over de procedure van aanmelding en toelating vind je hier.

Ik ben nog bezig met de afronding van mijn bachelor Verloskunde. Kan ik me toch al aanmelden voor de master?

Jazeker, kan dat. Je mag je “vooraanmelden via de website. Het zal voor veel vierdejaars lastig te bepalen zijn of ze tijdig hun diploma binnen hebben, maar dit is wel voorwaardelijk voor het starten met de master. Heb je uiterlijk 31 augustus je opleiding afgerond, dan mag je starten. Is het afstuderen op dat moment helaas nog niet gelukt, dan wordt je plek doorgegeven aan een kandidaat op de eventuele wachtlijst. Als je denkt dat er een waarschijnlijkheid is (maar geen zekerheid) dat je op 31 augustus over de juistepapierenbeschikt, dan raden we je zeker aan om je aan te melden.

Ik heb een Nederlands verloskunde-diploma van voor 2008. Kan ik dan toch toegelaten worden tot de master?

Met een verloskundediploma van voor 2008 val je onder de categorie kandidaten die ‘niet rechtstreekstoelaatbaar zijn. Voor jou geldt dat er middels een toelatingsgesprek wordt vastgesteld of je al dan niet toelaatbaar bent. Hierbij wordt het landelijk opleidingsprofiel voor de bachelor Verloskunde (LOPV 2016, SOV) als beoordelingskader gebruikt en gekeken in hoeverre jij aan het profiel voldoet. Wanneer je je via de vooraanmelding aanmeldt, zullen we kandidaten zoals jij uitnodigen voor een toelatingsgesprek. De insteek hierbij is dat de kans op het succesvol doorlopen van de master een reële is voor studenten die starten. 

Waarom is het master Verloskunde een hbo-master en geen wo-master?

Er was nog onvoldoende draagvlak om het vanuit een universiteit, of samenwerkende universiteiten, te ontwikkelen. We zijn echter heel blij dat het gelukt is om gezamenlijk een  praktijkgerichte master te ontwikkelen, waarmee we dezelfde verdieping kunnen bieden en waarbij je na het behalen de titel Master of Science krijgt.

STAAT JE ANTWOORD ER NIET BIJ? NEEM CONTACT OP VIA:

043 346 6549

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

"*" geeft vereiste velden aan